Novada tautas bumba sacensības starp 5. klasēm
Mūsu skola ieguva 5.vietu sacensībās.